O USLOVIMA

Uslovi za dobijanje kredita do sume od 150.000 CHF su definisani kroz novi zakon švajcarske države za odobravanje kredita i baziraju se na sledecoj računici:

Sva vaša primanja koja ulaze u budžet familije
-
Stanarina i životni troškovi
=
Preostala mesečna suma za otplatu
x
Rok trajanja otplate
=
MAKSIMALNA SUMA KREDITA
Za odobravanje kredita je potrebno da imate veća mesečna primanja od zivotinih troškova i stanarine. Osim toga da momentalno nemate uterivanja dugova "BETREIBUNG"
Zakon švajcarske države za odobravanje kredita

KONTAKT

079 445 25 13

Boro Kreditvermittlung Baden

Mellingerstrasse 22
Postfach 22
5401 Baden

http://boro-kredit.ch