BORO KREDIT - OD 1968 GODINE

Prvih pet godina smo isključivo sarađivali sa HANDELS AG iz Will-a, da bi sledećih 8 godina radili sa D+I BANK iz Luzerna. Od 1991 godine sarađujemo konstantno sa BANK PROKREDIT, koja se danas zove Cembra Money Bank AG (Zürich). Da bi omugućili klijentima veći izbor, počeli smo 1997 godine da radimo takođe sa Credit Suiss, a od početka 2007 godine i sa BANK NOW.

Danas sarađujemo sa svim bankama u Švajcarskoj, a najpovoljniju izabiramo prema želji naših klijenata. Veliki izbor banaka i dobra saradnja sa njima nam omugućavaju da nađemo najbolju varijantu za nase klijente.

2012. i 2013. godine smo odlikovani sa portfolijom za najkvalitetniji rad sa klijentima na teritoriji čitave Švajcarske. Između ostalog, nagrada podrazumeva i priznanje za klijente koji su najredovnije izmiruju obaveze.

KONTAKT

079 445 25 13

Boro Kreditvermittlung Baden

Mellingerstrasse 22
Postfach 22
5401 Baden

http://boro-kredit.ch